Troska nad potrzebującymi – to pokazuje naszą empatię i charakter. Nie zapominajmy, że nasze dobre samopoczucie nie będzie trwało zawsze, warto więc o nich myśleć

Zawsze powinniśmy utrzymywać zasadę, że opieka należy się tym słabym, najbardziej narażonym na zagrożenia. Do tej grupy zaliczyć trzeba dzieci, niepełnosprawnych lub zwierzęta. To jak podchodzimy do takich ludzi i zwierząt świadczy o nas, naszym wychowaniu, empatii i naszym człowieczeństwie. W naszym państwie sporo musimy zrobić w tym zakresie, ale już widoczne są pozytywne sygnały, które pokazują, że życie takich ludzi, jak i potrzebujących pomocy zwierząt, stale się poprawia.

napis na plaży pomoc

Autor: blu-news.org
Źródło: http://www.flickr.com
Nie da się jednakże tego stwierdzić dajmy na to o cierpiących psychicznie. O nich jakby nie pamięta każda instytucja, kończy się to tak, że te osoby są skazane na wegetację w starych, zupełnie nieprzystosowanych do ich potrzeb ośrodkach, w ośrodkach, w których od dawna nic nie robiono, gdzie jest zimno, a jest w nim upał w lecie, gdzie warunki są po prostu bardzo złe. To samo można mówić o przytułkach dla zwierząt. Są niedofinansowane, brudne, zapuszczone, znajduje się tam zbyt dużo zwierząt, wciąż czegoś niestarcza. Trzeba jednak powiedzieć z przykrością, nie widać żadnych znaków, które zwiastowałyby poprawę – sprawdź.

Całe szczęście są ludzie o dobrym sercu, którzy biorą do siebie bezdomne zwierzęta. To są tak zwane domy zastępcze, w których zwierzęta (alpaki) mogą jakiś czas pomieszkać, nim znajdą swój dom. Trochę lepiej ma się sytuacja w kwestii opieki nad osobami starszymi. Najczęściej tacy ludzie przebywają w domu seniora, gdzie panują dość dobre warunki. Jasne, iż i tutaj można znaleźć sporadyczne przypadki zaniedbań, niedopełnianie procedur oraz ogólnie nie najlepsze traktowanie starszych osób, jednakże takie zdarzenia możemy zaobserwować wszędzie, będą one wciąż widoczne, dopóki system nie stanie się idealny. A czy tak dobry kiedyś się stanie, trudno orzec –

Najważniejsze zaś jest to, że w społeczeństwie panuje dość spora wrażliwość w stosunku do innego człowieka, gdyż to właśnie definiuje nas, jako osoby. Trzeba w związku z tym o tym pamiętać, że zawsze jesteśmy tylko osobnikami o pewnej pozycji w hierarchii społecznej, nawet, gdy dzisiaj jesteśmy na górze, to nie możemy być pewni, co będzie za kilka lat. Szczególnie powinni to pamiętać ignoranci zapatrzeni w siebie, nieszanujący innych. Kto wie, czy i ci ludzie nie będą potrzebowali pomocy za kilka lat.